Patent detail

Způsob měření a vyhodnocení průběhu sekvenčních optických signálů generovaných výbuchem

MARŠÁLEK, R. PROKEŠ, A. ŠEBESTA, V. KRUPKA, M. PACHMÁŇ, J. ŠELEŠOVSKÝ, J. MORAVEC, J.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob měření a vyhodnocení průběhu sekvenčních optických signálů generovaných výbuchem je založen na základě měření pomocí sady optických vláken, jejichž signály (alespoň některé; v oblasti optické, elektrické či číslicové) z jednotlivých měřicích míst se sloučí a následně zpracují s využitím minimalizace rozptylu detonačních rychlostí vypočítaných mezi vedle sebe ležícími měřicími místy. Pro zvýšení spolehlivosti vyhodnocení jsou za pomoci prokládání více sloučených bloků využívána referenční měřicí místa. Podle známé sekvence umístění referenčních měřicích míst je možné detekovat případný výpadek signálu optických vláken přivedených do těchto míst (vzniklý například přerušením vlákna). Signály z referenčních měřicích míst také nejsou zatíženy parazitními impulzy z ostatních měřicích míst.

Keywords

zpracování signálů, detonační rychlost, optická vlákna

Patent number

305407

Date of application

27. 3. 2014

Date of registration

22. 7. 2015

Owner

OZM Research, s.r.o., FOTON, s.r.o. Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www