Publication detail

Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu

English Title

Engineering networks - eliminating the drainage effect

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem projektu bude zpracovat vhodný technologický postup budování stokových sítí tak, aby na jedné straně byly splněny technologické požadavky na zásyp výkopu (stabilita, hutnitelnost, únosnost) a na druhé straně byly splněny legislativní a environmentální požadavky, tedy zajistit stabilitu stávajících hydrogeologických poměrů oblasti výstavby kanalizace, což je v souladu s požadavkem na omezování dopadu změny klimatu na krajinu. Cílem výzkumu bude optimalizovat provádění zpětných zásypů tak, aby nedocházelo ke vzniku drenážní funkce výkopu kanalizace.

English abstract

The aim of the project will compile a suitable technological process of building a sewer networks so that on the one hand have been met technological requirements to backfill the trench (stability, hutnitelnost, resistance) and on the other hand, have been complied with legislative and environmental requirements, thus ensuring stability of existing hydrogeological conditions in the area of construction of sewerage which is consistent with the requirement to reduce the impact of climate change on the landscape. The aim of the research is to optimize the implementation backfilling so as to avoid the formation of drainage function of the trench drains.

Keywords

drenážní efekt, eliminace

Key words in English

drainage effect, eliminating

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2015

Released

13. 11. 2015

Publisher

Vodovod.info

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2015

Number

11

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

3

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT118190,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík}",
  title="Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu",
  journal="Vodovod.info",
  year="2015",
  volume="2015",
  number="11",
  pages="1--3",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/310-inzenyrske-site-eliminace-drenazniho-efektu#.VkmEbNIvfcs"
}