Publication detail

Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí

ÚTERSKÝ, M. HLUŠTÍK, P. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí

English Title

Options assessment overflows in software environment

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Návrh oelehčovací komory souvisí s celkovou koncepcí kanalizační sítě a s požadavky na kvalitu vody, která je odlehčována do recipientu. Podstatou funkce odlehčovací komory je to, že odlehčovací komora osazená na jednotné stokové síti musí bez závad odvádět k čistírně odpadních vod všechny vody až do stanoveného průtoku, při kterém se začiná oddělovat průtok do recipientu.

English abstract

CSOs are understood the structures serving for sanitary and storm water mixture overflow in the combined sewer system. During the dry weather period this structure must facilitate draining of all waters into the waste water treatment plant and during the precipitation period CSO must separate the water quantities brought into the WWTP.

Keywords

software, odlehčovací komora

Key words in English

software, overflow

Authors

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.

RIV year

2015

Released

1. 10. 2015

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-81-5

Book

Městské vody 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

267

Pages to

273

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT118174,
  author="Michal {Úterský} and Petr {Hluštík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí",
  booktitle="Městské vody 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="267--273",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-81-5"
}