Publication detail

Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením

HELA, R. HLAVÍNEK, P. RACLAVSKÝ, J. ŠNIRCH, Z.

Original Title

Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením

English Title

Assessing the causes of defects and design of repairs leaks polymer cement lining shafts channels with extreme chemical and thermal loads

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Na základě pochybností o kvalitě provedení oprav kanalizačních šachet pomocí polymer cementových obložení, zejména spojení jednotlivých segmentů a napojení polymercementových obložení šachet kanálu na vodorovnou kanalizaci v areálu chemických závodů, bylo nutné provést posouzení stavu šachet.

English abstract

Paper discusses solutions of drain polymeric liner Leak defects with extreme chemical and thermal environment. The Paper describes the whole procedure from drain diagnosis, the materials design for very special environment to Techniche repair solution. All processes had to be carried out under conditions of non breathable environment and temperature of liquids over 100 degrees Celsius.

Keywords

polymer cementové obložení, šachta

Key words in English

polymeric liner, drain

Authors

HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.

RIV year

2015

Released

1. 10. 2015

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-81-5

Book

Městské vody 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

221

Pages to

228

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT118147,
  author="Rudolf {Hela} and Petr {Hlavínek} and Jaroslav {Raclavský} and Zdeněk {Šnirch}",
  title="Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením",
  booktitle="Městské vody 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="221--228",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-81-5"
}