Publication detail

Eliminace drenážního efektu kanalizace

RACLAVSKÝ, J. PEŠOUTOVÁ, R. NOVOTNÁ, J. VODIČKOVÁ, E.

Original Title

Eliminace drenážního efektu kanalizace

English Title

Eliminating the effect of drainage sewers

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Předložený článek reprezentuje projekt TAČR č. TA04021081 s názvem Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací. Cílem projektu bude zpracovat vhodný technologický postup budování stokových sítí tak, aby na jedné straně byly splněny technologické požadavky na zásyp výkopu a na druhé straně byly splněny legislativní a environmentální požadavky, tedy zajistit stabilitu stávajících hydrogeologických poměrů oblasti výstavby kanalizace, což je v souladu s požadavkem na omezování dopadu změny klimatu na krajinu.

English abstract

The paper represents the project TAČR no. TA04021081 entitled Development of the technological process to eliminate the effect of drainage of sewers. The project aims is prepare a suitable technological process of building sewer networks so that on the one hand, to meet technical requirements and on the other side to meet legislative requirements for prevent a negative impact on the environment and environmental requirements.

Keywords

technologický postup, drenážní efekt, kanalizace

Key words in English

technological process, drenážní efekt, sewerage

Authors

RACLAVSKÝ, J.; PEŠOUTOVÁ, R.; NOVOTNÁ, J.; VODIČKOVÁ, E.

RIV year

2015

Released

1. 10. 2015

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-81-5

Book

Městské vody 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

57

Pages to

61

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT118124,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Radka {Pešoutová} and Jitka {Novotná} and Eva {Vodičková}",
  title="Eliminace drenážního efektu kanalizace",
  booktitle="Městské vody 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="57--61",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-81-5"
}