Publication detail

Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor

ÚTERSKÝ, M. HLUŠTÍK, P. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor

English Title

Software environment for simulation overflows

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Odlehčovací komory jsou objekty, které slouží na jednotné stokové síti k odlehčení směsi splaškových a dešťových vod. V bezdeštném období musí tento objekt umožnit odtok veškerých vod do čistírny odpadních vod a v době dešťových srážek oddělit množství přiváděných vod na čistírnu.

English abstract

CSOs are understood the structures serving for sanitary and storm water mixture overflow in the combined sewer system. During the dry weather period this structure must facilitate draining of all waters into the waste water treatment plant and during the precipitation period CSO must separate the water quantities brought into the WWTP.

Keywords

odlehčovací komory, software, matematické modely, emisní kritéria

Key words in English

combined sewer overflows, software, Mathematic CSOs modeling, emission criteria

Authors

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.

RIV year

2015

Released

13. 10. 2015

Publisher

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Location

Bratislava, Slovenská republika

ISBN

978-80-89740-08-6

Book

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod

Edition

1

Edition number

1

Pages from

419

Pages to

426

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT118114,
  author="Michal {Úterský} and Petr {Hluštík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor",
  booktitle="Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="419--426",
  publisher="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
  address="Bratislava, Slovenská republika",
  isbn="978-80-89740-08-6"
}