Product detail

Třífázový měnič pro zkoušení nízkonapěťových motorů

ČERVINKA, D. KNOBLOCH, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zkušební měnič je určen pro testování nízkonapěťových elektrických střídavých strojů. Jeho výstupní proud je až 600A RMS a napětí meziobvodu může být až 100V. Charakteristickou vlastností měniče je možnost připojit širokou škálu snímačů rychlosti a pozice , běžně používaných v trakčních aplikacích (resolvery, snímače sin / cos, inkrementální snímače a dalších čidla s různými digitálními rozhraními). Pro rozšíření možností měniče jsou k dispozici dva měřicí rozsahy proudu a to do 100A a do 1000A.

Keywords

vysokozdvižný vozík; měřicí stand; střídač

Create date

23. 10. 2015

Location

Firma JULI Motorenwerk, Moravany u Brna

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www