Publication detail

Metodika výběru úseku stokové sítě k rekonstrukci

NOSEK, R. MALANÍK, S. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Metodika výběru úseku stokové sítě k rekonstrukci

English Title

Methodology selection of section sewerage net to reconstruction

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Odvádění a čištění odpadních vod je základním požadavkem civilizované společnosti. Ve veřejném zájmu je i přístup k rekonstrukci těchto zařízení, která odpadní vodu odvádějí a to jsou stokové sítě. V dnešní době si začíná stále více lidí uvědomovat naléhavost problému rekonstrukce již dříve uložených stokových systémů. Při výběru úseku k rekonstrukci si musíme položit otázku Jak nám tento vybraný úsek ovlivní ostatní prvky systému stokové sítě? a v návaznosti na plánování vybrat vhodnou metodu pro jeho rekonstrukci.

English abstract

Removal and waste-water purification is basic requierements of civic companies. In the public interest is access to reconstruction these establishment, which sewerage water removal namely they are sewerage nets. In nowadays begins more and more men consciousness pressure problem of reconstruction before saved sewerage systems. At choice section to reconstruction is responsible how this choice section affect other system element sewerage nets and in sequence on planning choose suitable method for its reconstruction.

Key words in English

Sewerage systems, multicriteria optimization, rehabilitation planning

Authors

NOSEK, R.; MALANÍK, S.; RACLAVSKÝ, J.

Released

5. 10. 2004

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-86020-44-4

Book

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004

Pages from

147

Pages to

152

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT11570,
  author="Roman {Nosek} and Stanislav {Malaník} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Metodika výběru úseku stokové sítě k rekonstrukci",
  booktitle="Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004",
  year="2004",
  pages="6",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-86020-44-4"
}