Publication detail

EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. RACLAVSKÝ, J. ŠULCOVÁ, V. TUHOVČÁK, L.

Original Title

EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

English Title

The expert system for the planninig rehabilitation sewer networks

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Potřeba sanace splaškových a dešťových kanalizací ve velkých městech v současné době narůstá, což je způsobeno jednak jejich stářím a omezenou schopností odvádět stále větší objem odpadních vod, jednak klimatickými změnami. Opotřebení potrubí a jeho nedostatečná kapacita a jsou hlavními příčinami poruch kanalizace, které jsou nebezpečné zejména možným zaplavením sklepů, poškozením komunikace a následně omezením dopravy, znečištěním recipientu apod.

English abstract

Sewer and storm water systems in cities worldwide suffer from insufficient capacity, construction failures and pipe deterioration. The consequences are structural damage and local floods leading to inflow of water into basements, traffic disturbances, street and surface erosion, and pollution of local receiving waters. A computer-based Decision Support System CARE-S is developed to meet this challenge. It is designed for sewer and storm water network rehabilitation planning. It provides fundamental instruments for estimating the current and future condition of sewer networks, i.e. performance indicators, selecting and ranking of rehabilitation projects and long-term investment needs. Tools for analysis of structural failures and hydraulic performance support the procedure for selection and ranking of projects. Socio-economic issues are also included in the priority ranking process of CARE-S.

Key words in English

expert system, CARE-S, rehabilitation planning, sewer networks

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L.

Released

5. 10. 2004

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-86020-44-4

Book

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004

Pages from

15

Pages to

21

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT11568,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Jaroslav {Raclavský} and Vladimíra {Šulcová} and Ladislav {Tuhovčák}",
  title="EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ",
  booktitle="Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004",
  year="2004",
  pages="7",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-86020-44-4"
}