Publication detail

MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU

NEVŘIVOVÁ, L. MÁTL, D. MAŇÁK, J.

Original Title

MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU

English Title

Possibilities of Regulation of Silica Brick Strength.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Předkládaný příspěvek se zabývá vlivem vlhkosti pracovní hmoty na hutnost dinasu. Důvodem pro vypracování této studie byla potřeba stanovení vhodné vlhkosti pro danou granulometrii pracovní hmoty.

English abstract

The reason for the preparation of this study was to determine the appropriate moisture for different fresh mixture granulometry.

Keywords

sklářský dinas, hutnost dinasu

Key words in English

silica glass brick, silica brick density

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.; MAŇÁK, J.

RIV year

2015

Released

10. 6. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5205-3

Book

Construmat 2015

Pages from

25

Pages to

29

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT115379,
  author="Lenka {Nevřivová} and Daniel {Mátl} and Jan {Maňák}",
  title="MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU",
  booktitle="Construmat 2015",
  year="2015",
  pages="25--29",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5205-3"
}