Product detail

3D tiskárna pro materiály s vyšší pevností

KOUTNÝ, D. ŽLEBEK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

3D tiskárna používá plastový materiál ve formě drátu. Tisková hlava je vybavena dvěma tryskami s možností výměny, takže umožňuje výrobu s plastovými dráty o průměru 1,75mm a 3mm. Konstrukce tiskárny je navržena tak, že prostor pro stavbu dílů je vyhřívaný až do 150°C, přičemž teplota vyhřívané podložky dosahuje až 180°C. Vyhřívaný prostor zajišťuje pomalejší chladnutí materiálu a eliminuje tak deformace objektů. Rovněž umožňuje pracovat s materiály o vyšší teplotě tavení a zlepšuje pevnost dílů ze standardních materiálů.

Keywords

Rapid prototyping, 3D tisk, vyhřívaná podložka, materiály s vyšší pevností

Create date

4. 5. 2015

Location

Laboratoř č. D5/465 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www