Patent detail

Zařízení k úpravě povrchu valivých elementů

KOŠŤÁL, D. CAGAŠ, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Zařízení slouží ke zlepšení povrchu velivých elementů (soudečků) na úroveň potřebnout pro měření tloušťky mazacího filmu v EHD kontaktu pomocí optické interferometrie. Vlastnosti povrchu po broušení, což je nejčastější mechanismus výroby, jsou pro tento účel nedostačující. Toto zařízení dokáže zlepšit drsnost povrchu na hodnoty kolem Ra=0.01 mikrometrů.

Keywords

EHD, lapování, dokončování povrchu, soudeček

Patent number

29349

Date of application

30. 10. 2015

Date of registration

12. 4. 2016

Date of expiry

14. 7. 2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result