Publication detail

Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015

English Title

Review article Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov from the collection JUNIORSTAV 2015

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek kolektivu autorů se zabývá problematikou čištění vytipovaných léčiv z odpadní vody na čistírně odpadních vod v Mikulově, které jsou nejčastěji využívány v medicíně.

English abstract

Post team of authors deals with the purification of selected pharmaceuticals from wastewater to the wastewater treatment plant in Mikulov, which are most commonly used in medicine.

Keywords

odpadní voda, léčiva

Key words in English

waste water, the drug

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

29. 1. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages from

260

Pages to

260

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT113144,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015",
  year="2015",
  pages="260--260",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="review"
}