Publication detail

Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů

English Title

Review Article PhD student Daniel Polasek Membrane bioreactors: Membrane/Modules fouling and cleaning methods

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek doktoranda Daniela Poláška se zabývá problematikou neustále se inovujících technologií membránových reaktorů, které se používají především pro biologické či mechanicko-fyzikální čištění odpadních vod. Předkládaný článek je zaměřen především na oblast zanášení membrán a možnosti jejich čištění.

English abstract

Post doctoral student Daniela Polasek deals with constantly innovating technologies of membrane reactors, which are mainly used for biological or mechanical-physical wastewater treatment. This paper focuses primarily on membrane fouling and cleaning options.

Keywords

membránové bioreaktory, čištění odpadních vod

Key words in English

membrane bioreactors, wastewater treatment

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

29. 1. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages from

258

Pages to

258

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT113142,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů",
  year="2015",
  pages="258--258",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="review"
}