Publication detail

Uplatnění vodního skla ve vodárenství

KUČERA, T. BIELA, R. ZELENÝ, Z.

Original Title

Uplatnění vodního skla ve vodárenství

English Title

The application of the water glass in water treatment

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možností využití sodného vodního skla při odstraňování chromu a fosforu ze surové vody. K ověření účinnosti chemikálie byla provedena série laboratorních pokusů s cílem zjistit vhodné dávkování a pracovní postup k odstranění vybraného znečištění.

English abstract

The article deals with the possibility of using sodium water glass when removing chromium and phosphorus from raw water. To verify the effectiveness of chemical was carried out a series of laboratory experiments to determine the appropriate dosage and workflow to delete the selected pollution.

Keywords

vodní sklo, koagulační zkouška, zákal, chrom, fosfor

Key words in English

water glass, coagulation test, turbidity, chromium, phosphorus

Authors

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z.

RIV year

2015

Released

4. 2. 2015

Publisher

Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.

Location

Chrudim

ISBN

978-80-86832-83-8

Book

Vodárenská biologie 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

156

Pages to

159

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT112928,
  author="Tomáš {Kučera} and Renata {Biela} and Zdeněk {Zelený}",
  title="Uplatnění vodního skla ve vodárenství",
  booktitle="Vodárenská biologie 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="156--159",
  publisher="Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.",
  address="Chrudim",
  isbn="978-80-86832-83-8"
}