Publication detail

Biological pond in the village Krumsin

HLUŠTÍK, P. JEDLIČKOVÁ, V.

Original Title

Biological pond in the village Krumsin

English Title

Biological pond in the village Krumsín

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Cílem této práce je intenzifikace biologických rybníků sloužících pro čištění odpadních vod v obci Krumsín. Obec od roku 2008 začala provozovat biologické rybníky, na které je přiváděna odpadní voda z obce. Tyto rybníky však nemají dostatečnou účinnost, především kvůli překročení hodnot BSK5, nerozpuštěných látek a fosforu. Z důvodu neplnění limitů pro vypouštění odpadních vod bylo nutné provést intenzifikaci těchto biologických rybníků.

English abstract

The objective of this study is the intensification of biological ponds that are used for wastewater treatment in the village Krumsin. Village since 2008, began to operate biological ponds, which is fed wastewater from the village. These ponds do not have sufficient efficacy, especially exceedances BOD5, suspended solids and phosphorus. Due to non-compliance with the limits for wastewater discharge was necessary to intensify these biological ponds.

Keywords

odpadní voda, biologické rybníky, čištění odpadních vod, intenzifikace

Key words in English

sewage water, biological ponds, wastewater treatment, intensification

Authors

HLUŠTÍK, P.; JEDLIČKOVÁ, V.

RIV year

2015

Released

29. 1. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5091-2

Book

JUNIORSTAV 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

256

Pages to

263

Pages count

385

BibTex

@inproceedings{BUT112902,
  author="Věra {Krejsová} and Petr {Hluštík}",
  title="Biological pond in the village Krumsin",
  booktitle="JUNIORSTAV 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="256--263",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5091-2"
}