Publication detail

Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru

FRIČ, L.

Original Title

Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru

Czech Title

Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru

Language

cs

Original Abstract

Vlastní práce se zabývá kompresorovým chladicím okruhem, přesněji jeho částí, a to vzduchem chlazeným kondenzátorem. Článek se snaží postihnout problematiku čistoty tepelného výměníku kondenzátoru v průběhu jeho života a vliv čistoty na provoz vzduchem chlazených kondenzátorů. Na reálných objektech je častým jevem, že od uvedení chladicího zařízení do provozu, až do doby jeho poruchy, není zařízení nijak odborně servisováno. Tento problém souvisí také s čistotou výměníků oddělených vzduchem chlazených kondenzátorů, kdy výměníky nejsou nijak udržovány a čištěny. V průběhu času se výměníky zanáší prachem a dalšími pevnými částicemi obsaženými v atmosférickém vzduchu. Výsledkem může být energeticky nehospodárný provoz zařízení a v horších případech i havarijní stav a odstávka chladicího zařízení.

Czech abstract

Vlastní práce se zabývá kompresorovým chladicím okruhem, přesněji jeho částí, a to vzduchem chlazeným kondenzátorem. Článek se snaží postihnout problematiku čistoty tepelného výměníku kondenzátoru v průběhu jeho života a vliv čistoty na provoz vzduchem chlazených kondenzátorů. Na reálných objektech je častým jevem, že od uvedení chladicího zařízení do provozu, až do doby jeho poruchy, není zařízení nijak odborně servisováno. Tento problém souvisí také s čistotou výměníků oddělených vzduchem chlazených kondenzátorů, kdy výměníky nejsou nijak udržovány a čištěny. V průběhu času se výměníky zanáší prachem a dalšími pevnými částicemi obsaženými v atmosférickém vzduchu. Výsledkem může být energeticky nehospodárný provoz zařízení a v horších případech i havarijní stav a odstávka chladicího zařízení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT112720,
 author="Lukáš {Frič}",
 title="Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru",
 annote="Vlastní práce se zabývá kompresorovým chladicím okruhem, přesněji jeho částí, a to vzduchem chlazeným kondenzátorem. Článek se snaží postihnout problematiku čistoty tepelného výměníku kondenzátoru v průběhu jeho života a vliv čistoty na provoz vzduchem chlazených kondenzátorů. 
Na reálných objektech je častým jevem, že od uvedení chladicího zařízení do provozu, až do doby jeho poruchy, není zařízení nijak odborně servisováno. Tento problém souvisí také s čistotou výměníků oddělených vzduchem chlazených kondenzátorů, kdy výměníky nejsou nijak udržovány a čištěny. V průběhu času se výměníky zanáší prachem a dalšími pevnými částicemi obsaženými v atmosférickém vzduchu. Výsledkem může být energeticky nehospodárný provoz zařízení a v horších případech i havarijní stav a odstávka chladicího zařízení.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2015 - 17. odborná konference doktorského studia",
 chapter="112720",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2015",
 month="january",
 pages="82--82",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}