Publication detail

Úprava vody s využitím vodního skla

KUČERA, T. BIELA, R. ZELENÝ, Z.

Original Title

Úprava vody s využitím vodního skla

English Title

The possibility of using sodium water glass when removing chromium and phosphorus from raw water

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možností využití sodného vodního skla při odstraňování chromu a fosforu ze surové vody. K ověření účinnosti chemikálie byla provedena série laboratorních pokusů s cílem zjistit vhodné dávkování a pracovní postup k odstranění vybraného znečištění.

English abstract

The article deals with the possibility of using sodium water glass when removing chromium and phosphorus from raw water. To verify the effectiveness of chemical was carried out a series of laboratory experiments to determine the appropriate dosage and workflow to delete the selected pollution.

Keywords

vodní sklo, koagulační zkouška, odstraňování, zákal, chrom, fosfor

Key words in English

water glass, coagulation test, removal, turbidity, chromium, phosphorus

Authors

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z.

RIV year

2014

Released

29. 12. 2014

Publisher

TZB- info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

17

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@article{BUT111807,
  author="Tomáš {Kučera} and Renata {Biela} and Zdeněk {Zelený}",
  title="Úprava vody s využitím vodního skla",
  journal="TZB-info",
  year="2014",
  volume="17",
  number="1",
  pages="1--4",
  issn="1801-4399"
}