Publication detail

Intenzifikace čistírny odpadních vod

JEDLIČKOVÁ, V. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Intenzifikace čistírny odpadních vod

English Title

Intensification of the wastewater treatment plant

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

První část článku obsahuje přehled dostupných možností pro intenzifikaci biologických rybníků. Ve druhé části je vypracován posudek stávajícího stavu čistírny odpadních vod. Toto posouzení slouží jako podklad pro návrh intenzifikace, který je rovněž zpracován ve druhé části příspěvku.

English abstract

In the first part of the research, I worked up the available options for the intensification of biological ponds. In the second part it was prepared a report of the current state of the wastewater treatment plant that serving as a basis for the design of intensification, which is also processed in the practical part.

Keywords

čištění odpadních vod, čistírny odpadních vod, intenzifikace

Key words in English

sewage treatment plants, sewage water, wastewater treatment, intensification

Authors

JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2014

Released

8. 9. 2014

Publisher

VŠB - Technická univerzita Ostava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-3541-9

Book

Aktuální vodohospodářské problémy

Edition

1

Edition number

1

Pages from

40

Pages to

47

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT110532,
  author="Věra {Krejsová} and Petr {Hluštík}",
  title="Intenzifikace čistírny odpadních vod",
  booktitle="Aktuální vodohospodářské problémy",
  year="2014",
  series="1",
  number="1",
  pages="40--47",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-3541-9"
}