Publication detail

Hydraulická analýza vodovodní sítě

KUČERA, T.

Original Title

Hydraulická analýza vodovodní sítě

English Title

Hydraulic analysis of water supply network

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem hydraulické analýzy je získání potřebných informací o tlakových a průtokových poměrech v těchto sítích zejména pro potřeby provozování a řízení stávajících distribučních systémů, projektování nových trubních rozvodů a také pro potřebu jejich rekonstrukcí, případné rozšiřování a napojování nových odběratelů.

English abstract

The aim hydraulic analysis is to obtain the necessary information about the pressure and flow conditions in these networks particularly for the operation and management of existing distribution systems, designing new tube distributors and also the need for their reconstruction, expansion potential and connecting new customers.

Keywords

hydraulická analýza, vodovod

Key words in English

hydraulic analysis, water network

Authors

KUČERA, T.

RIV year

2014

Released

27. 3. 2014

Publisher

Vodárenský informační portál

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2014

Number

3

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2

BibTex

@article{BUT110172,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Hydraulická analýza vodovodní sítě",
  journal="Vodovod.info",
  year="2014",
  volume="2014",
  number="3",
  pages="1--2",
  issn="1804-7157"
}