Patent detail

Magnetoreologický ventil

MAZŮREK, I. ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Patent type

Patent

Abstract

Podstatou vynálezu je návrh magnetoreologického ventilu, zejména konstrukce magnetického obvodu MR ventilu, který v maximální míře brání indukování vířivých proudů v tělese ventilu. Magnetický obvod ventilu musí být navržen z materiálu s dobrou magnetickou vodivostí. Běžným materiálem je zde magneticky měkké železo. Při tomto řešení však nic nebrání indukování vířivých proudů při proměnlivém proudu, protože železo je dobrým elektrickým vodičem. Pro konstrukci je proto nutno volit materiál s vysokou magnetickou vodivostí, ale nízkou vodivosti elektrickou. Velmi vhodnou skupinou materiálu jsou materiály slinuté či vrstvené.

Keywords

ventil, tlumení, magnetoreologická kapalina, regulace

Patent number

304949

Date of application

18. 12. 2013

Date of registration

29. 12. 2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www