Publication detail

Vývoj procesu výstavby a rekonstrukce stokových sítí a vodovodních sítí v městě Brně

KŮRA, O. RACLAVSKÝ, J. MIČÍN, J.

Original Title

Vývoj procesu výstavby a rekonstrukce stokových sítí a vodovodních sítí v městě Brně

English Title

Development process reconstruction sewerage system and water supply system in Brno

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Vývoj procesu výstavby a rekonstrukce stokových sítí a vodovodních sítí v městě Brně

English abstract

Development process reconstruction sewerage system and water supply system in Brno

Key words in English

sewerage system, water supply

Authors

KŮRA, O.; RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J.

Released

27. 9. 1999

Location

Brno

Pages from

20

Pages to

23

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT10993,
  author="Oldřich {Kůra} and Jaroslav {Raclavský} and Jan {Mičín}",
  title="Vývoj procesu výstavby a rekonstrukce stokových sítí a vodovodních sítí v městě Brně",
  booktitle="Konference o bezvýkopových technologiích",
  year="1999",
  pages="20--23",
  address="Brno"
}