Publication detail

Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody

KUČERA, T. BIELA, R.

Original Title

Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody

English Title

The possibility of using water glass in adjustment of drinking water

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možností využití sodného vodního skla při odstraňování chromu a fosforu ze surové vody. K ověření účinnosti chemikálie byla provedena série laboratorních pokusů s cílem zjistit vhodné dávkování a pracovní postup k odstranění vybraného znečištění.

English abstract

The article deals with the possibility of using sodium water glass when removing chromium and phosphorus from raw water. To verify the effectiveness of chemical was carried out a series of laboratory experiments to determine the appropriate dosage and workflow to delete the selected pollution.

Keywords

vodní sklo, koagulační zkouška, zákal, chrom, fosfor

Key words in English

water glass, coagulation test, turbidity, chromium, phosphorus

Authors

KUČERA, T.; BIELA, R.

RIV year

2014

Released

1. 10. 2014

Publisher

VodaTím s.r.o.

Location

Bratislava

ISBN

978-80-971272-2-0

Book

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Edition

1

Edition number

1

Pages from

177

Pages to

180

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT109789,
  author="Tomáš {Kučera} and Renata {Biela}",
  title="Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody",
  booktitle="Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody",
  year="2014",
  series="1",
  number="1",
  pages="177--180",
  publisher="VodaTím s.r.o.",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-971272-2-0"
}