Product detail

Experimentální adaptér pro zjišťovaní namáhaní transtibiálni protézy při in-line bruslení.

SABO, K. KOUTNÝ, D. KREJČÍ, P. PALOUŠEK, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Testovací transtibiálni protéza pro in-line bruslení, která je zkonstruovaná na měření délkových přetvoření. Přetvoření jsou měřeny pomoci tenzometrů nalepených na místě nejvyššího namáhaní od dvou na sebe kolmých ohybů, krutu a tlaku. U protézy je možno nastavit kotníkový kloub do čtyř předozadních poloh změnou polohy předního tlumícího členu vhledem k ose otáčení kloubu.

Keywords

transtibiální protéza, in-line bruslení, tenzometrický adaptér

Create date

4. 4. 2014

Location

Budova A4 místnost 503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www