Publication detail

POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA

POSPÍŠIL, L. ŠVÁBENSKÝ, O.

Original Title

POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA

Czech Title

POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA

Language

cs

Original Abstract

Síť MORAVA byla založena v roce 1994 jako jeden z prvních ucelených geodynamických projektů na území ČR využívající měřící technologii GPS. Jejím cílem bylo určení horizontálních pohybů na styku Českého masívu a Karpatské soustavy. Původní projekt zahrnoval tři po sobě následující GPS kampaně v období 1994 – 1996, nebylo v něm však pokračováno pro nedostatek finanční podpory. Z iniciativy VUT v Brně se v roce 2010 (s odstupem více než patnácti let) podařilo realizovat nová měření na pěti bodech v jižní části sítě MORAVA. V roce 2013 pak bylo přeměřeno dalších sedm bodů ve střední části sítě.

Czech abstract

Síť MORAVA byla založena v roce 1994 jako jeden z prvních ucelených geodynamických projektů na území ČR využívající měřící technologii GPS. Jejím cílem bylo určení horizontálních pohybů na styku Českého masívu a Karpatské soustavy. Původní projekt zahrnoval tři po sobě následující GPS kampaně v období 1994 – 1996, nebylo v něm však pokračováno pro nedostatek finanční podpory. Z iniciativy VUT v Brně se v roce 2010 (s odstupem více než patnácti let) podařilo realizovat nová měření na pěti bodech v jižní části sítě MORAVA. V roce 2013 pak bylo přeměřeno dalších sedm bodů ve střední části sítě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT107845,
 author="Lubomil {Pospíšil} and Otakar {Švábenský}",
 title="POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA",
 annote="Síť MORAVA byla založena v roce 1994 jako jeden z prvních ucelených geodynamických
projektů na území ČR využívající měřící technologii GPS. Jejím cílem bylo určení
horizontálních pohybů na styku Českého masívu a Karpatské soustavy. Původní projekt
zahrnoval tři po sobě následující GPS kampaně v období 1994 – 1996, nebylo v něm však
pokračováno pro nedostatek finanční podpory. Z iniciativy VUT v Brně se v roce 2010 (s
odstupem více než patnácti let) podařilo realizovat nová měření na pěti bodech v jižní části
sítě MORAVA. V roce 2013 pak bylo přeměřeno dalších sedm bodů ve střední části sítě.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 chapter="107845",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2014",
 month="february",
 pages="5--14",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}