Publication detail

Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440

English Title

Review of article Ing. Daniel Polášek Anaerobic membrane bioreactors - Promising technology with significant future? - 107440

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou anaerobních membránových bioreaktorů v oblasti čištění odpadních vod s vysokým organickým znečištěním. Autor článku definuje anaerobní technologie včetně možných účinků na anaerobní proces při nahodilých extrémních stavech.

English abstract

The paper deals with anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment plants with high organic pollution. The author defines anaerobic technology including their potential effects on anaerobic process at random extreme conditions.

Keywords

anaerobní membránové bioreaktor, technologie

Key words in English

anaerobic membrane bioreactor, technology

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

30. 1. 2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT105944,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440",
  year="2014",
  pages="1",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="review"
}