Publication detail

Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069

English Title

Review of article Ing. Daniel Polášek Reduction of nitrates from wastewater using membrane biofilm reactore - 108069

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Článek pojednává o inovativní technologii v oblasti čištění odpadních vod a úpravárenství pomocí membránového biofilmového reaktoru MBfR. V článku jsou popsány nutnosti případových studií pro odzkoušení reaktoru za různých provozních podmínek, materiálů membrán a strategií míchání.

English abstract

The article discusses innovative technology in the field of wastewater treatment and treatment applications using membrane biofilm reactor MBfR. The article describes the need case studies to test the reactor under different operating conditions, the membrane material and mixing strategies.

Keywords

odpadní voda, membránový biofilmový reaktor

Key words in English

wastewater, membrane biofilm reactore

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

30. 1. 2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT105936,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069",
  year="2014",
  pages="1",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="review"
}