Publication detail

Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše Multikriteriální optimalizace a její využití ve vodárenství - 107551

KUČERA, T.

Original Title

Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše Multikriteriální optimalizace a její využití ve vodárenství - 107551

English Title

Review of article Ing. Miloslav Tauš Multiobjective optimization and its use in water supply - 107551

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Článek představuje teoretický základ multikriteriální optimalizace. Autor představuje formulaci matematického modelu, další kapitola je věnována multikriteriálnímu programování, tedy spojitému případu multikriteriální optimalizace.

English abstract

The paper presents the theoretical basis of multi-criteria optimization. The author presents the mathematical formulation of the model, the next chapter is devoted to the multi-criteria programming a continuous case of multi-criteria optimization.

Keywords

multikriteriální optimalizace, vodárenství

Key words in English

multiobjective optimization, water supply

Authors

KUČERA, T.

Released

30. 1. 2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT105933,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše Multikriteriální optimalizace a její využití ve vodárenství - 107551",
  year="2014",
  pages="1",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="review"
}