Product detail

Haytham.OBD - Vozidlová data v eyetrackingu

SCHEJBAL, J. JURNEČKA, P. BRADÁČ, A. SEMELA, M.

Product type

software

Abstract

Systém Haytham.Obd je rozšírením volne dostupného eye-tracking systému Haytham. Systém pozostáva z upraveného pôvodného trackovacieho systému haytham, do ktorého bola pridaná podpora na vkladanie externých dát do výsledného videa a kominikačného SW, určeného na zbieranie dát z OBDII zbernice. Množinu OBD dát je možné dynamicky meniť podľa potrebnej konfigurácie a aktuálne pripojeného vozidla. Systém je naprogramovaný v jazyku c# a je určený pre systém windows 7 a novší, na zjednodušenie nasadenia bol vytvorený automatický inštalačný program. Počas nasadenia systému do praxe, bola zistená nutnosť úpravy podpornej knižnice aforge.net, z dôvodu nekompaktibility s použitými priemyselnými kamerami.

Keywords

haytham, eyetracking, obd2, vozidlová data

Create date

31. 1. 2014

Location

ÚSI VUT v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www