Publication detail

Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy

KUDRNOVÁ, E. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy

English Title

Proposal evaluation of technical indicators for sewer systems

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Účelem odkanalizování je bezpečné a především hospodárné odvedení odpadních vod z městského povodí, tím nejrychlejším možným způsobem. Městské odvodnění patří mezi nejdražší a projekčně nejsložitější stavby městské infrastruktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále středem pozornosti.

English abstract

In the last years, we indicated progress in use of alternative methods for drainage. Thanks to information from abroad we started designing vacuum and pressure methods of drainage instead gravity ones. The main content of this script is especially to point out deficiencies of nowadays used alternative methods for drainage which we can defuse.

Keywords

technické ukazatele, stokové systémy

Key words in English

technical indicators, sewer systems

Authors

KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2014

Released

27. 1. 2014

Publisher

TZB-info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

16.

Number

5.

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex

@article{BUT104503,
  author="Eliška {Kudrnová} and Petr {Hluštík}",
  title="Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy",
  journal="TZB-info",
  year="2014",
  volume="16.",
  number="5.",
  pages="1--9",
  issn="1801-4399"
}