Publication detail

Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách

English Title

Inorganic and organic substances in sewage and industrial waters.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Paper deals with origin of pollution in wastewater, basic inorganic composition of municipal and industrial wastewater. Pollution of municipal wastewater is assessed from point of view of operational plan and Czech Government Decree No. 82/1999 Sb. and according to compliance with law about charge for discharging of wastwater into surface water. Composition of industrial wastewater is assessed according to compliance with law about charge for discharging of wastewater into surface and possibilities of their chemical biological treatment.

English abstract

Tento příspěvek se zabývá rozborem anorganických a organických látek ve splaškových odpadních vodách. Definuje původ znečišťujících látek, charakterizuje vyskytující se anorganické a organické látky, informuje o jejich produkci a jejich koncentraci. Zabývá se problematikou znečištění organických i anorganických průmyslových odpadních vod, posuzuje znečištění z několika hledisek, podle kterých se vybírají příslušné ukazatele tj. vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vypouštění odpadních vod do kanalizace, vypouštění na čistírnu odpadních vod, z hlediska jejich vypouštění do recipientu, výpočtu poplatků za vypouštění, ale i z hlediska jejich chemického nebo biologického čištění.

Key words in English

wastewater, chemical biological treatment

Authors

HLUŠTÍK, P.

RIV year

2002

Released

1. 9. 2002

Publisher

Stavební fakulta STU v Bratislavě

Location

Bratislava

ISBN

80-227-1793-2

Book

Aktuálné problémy vodného hospodárstva obcí

Pages from

173

Pages to

349

Pages count

177

BibTex

@inproceedings{BUT10438,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách",
  booktitle="Aktuálné problémy vodného hospodárstva obcí",
  year="2002",
  pages="177",
  publisher="Stavební fakulta STU v Bratislavě",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-1793-2"
}