Product detail

Vícevláknový program pro vyhodnocení defektů na povrchu sochoru s výstupem pro stříkací pistoli

TOFEL, P. MAJZNER, J. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. GRMELA, L.

Product type

software

Abstract

Software vychází z původního programu „Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech“. Tento software byl kompletně přepracován z důvodu požadavku zpracovávat data ze dvou profilometrů zároveň. Z hlediska zvýšení rychlosti zpracování se již jedná o vícevláknový program. Při zpracování dat z profilometrů byly odstraněny parazitní defekty na krajích sochorů, které jsou způsobeny jemným zakřivením okrajů sochorů. Tento program dokáže určit hloubku defektů, pozici defektů a tvar defektů na dvou stranách sochoru na jeden průjezd sochoru po valníku. Výsledky zobrazuje graficky a patřičnou barvou označí defekty a oscilační vrásky. Po vyhodnocení a nalezení defektů programem, jsou vygenerována data pro stříkací zařízení, které označí vyhodnocená místa defektů na sochorech fyzicky. Program je implementován v prostředí MATLAB. Tento program zvyšuje efektivitu kontroly sochorů a tím pádem snižuje počet vad na ocelových polotovarech, čímž dojde ke značným úsporám a zkvalitnění výroby.

Keywords

defektoskopie, oscilační vrásky, defekty, sochor

Create date

19. 12. 2013

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www