Product detail

Vyhodnocení změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování

KOKTAVÝ, P. MACKŮ, R. ŠICNER, J.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

V procesu zvyšování konverzní účinnosti solárních článků je jednou z možných cest aplikace laserových procesů. Tyto procesy je možné využít především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Při aplikaci laserových procesů na solární článek dochází k interakci laserového svazku s funkční strukturou, což ovlivňuje výsledné parametry solárního článku. V rámci studia předcházejícího předložené metodice bylo zjištěno, že laserem vytvořené struktury protínající pn přechod solárních článků mají ohmický charakter, způsobují změny jejich lokálních elektrických parametrů a mohou v důsledku vést i ke zhoršení vlastností solárních článků. Předložená metodika se proto zabývá vyhodnocením změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování. Tato metodika je primárně určena pro průmyslovou praxi, kde je řešena optimalizace a případně průběžná kontrola laserových izolačních opatření ve funkční struktuře solárních článků. Další využití metodiky spočívá v oblasti laboratorního výzkumu v rámci optimalizace laserového procesu a v rámci vývoje pokročilých struktur solárních článků s vysokou účinností či s novými užitnými vlastnostmi.

Keywords

křemíkový solární článek, laserové opracování, pn přechod, diagnostika, charakterizace

Create date

16. 9. 2013

Location

archiv Solartec s.r.o, archiv UFYZ, FEKT, VUT v Brně

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www