Product detail

Solar Hybrid System Isolation Converter v. 1.7

MACKŮ, R. ŠKARVADA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Ve spolupráci se společností Natural Energy Engineering, s.r.o. (Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432) byl řešen projekt na využití a zpracování signálu z několika alternativních zdrojů energie zapojených do jediného nadřazeného systému. Vzájemná spolupráce a využití výsledku je definována uzavřenou smlouvou ze dne 1. 3. 2013 (označení smlouvy HS18257044) . Produkt vznikl i za pdpory projektu „Excelentní mladí vědci na VUT v Brně“ (CZ.1.07/2.3.00/30.0039). Funkční vzorek představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a implementace do modulového hybridního systému. Úkolem zařízení je izolované připojení alternativního zdroje energie do společného uzlu se záložními bateriemi a dříve zpracovanou rozvodnou sítí. Vstupní signál jednotky je jednofázové stejnosměrné napětí (300 - 450) V, maximální vstupní výkon je 5 kW.

Keywords

solární hybridní systém

Create date

8. 10. 2013

Location

Laboratoře NEE s.r.o.

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www