Product detail

Kalibrátor teplotních čidel

POHANKA, M. HNÍZDIL, M. KOTRBÁČEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Hlavní část zařízení je tvořena válcovitou nerezovou nádobou o vnitřním průměru 200 mm a výšce 600 mm. Ve dně nádoby je kruhový otvor o průměru 12 mm s velmi ostrou hranou. Otvor je možné uzavřít pomocí vnitřní klapky, která se ovládá z venčí. Uvnitř nádoby se nacházejí konstrukční prvky, které zajišťují stabilní laminární proud na výtoku z nádoby přes 12 mm otvor ve dně. Jedná se o dvě rozptylovací mřížky, 1000 PP trubic a propustnou rozptylovací hmotu. K nádobě je připojen okruh pro nucený ohřev vody, který se skládá z klapky, čerpadla, průtokového ohřívače vody, teplotního čidla, regulátoru a vypínače. Zařízení se používá tak, že se naplní vodou, otevře se přepadový ventil, který zajistí přesnou výšku hladiny. Voda se ohřeje na předepsanou teplotu. Otevře se klapka a ohřátá voda začne proudit 12 mm otvorem na teplotní čidlo, pomocí kterého se zaznamenává teplota. Na základě změřených dat a inverzních výpočtů je pak možné provést výslednou kalibraci výpočtového modelu teplotního čidla.

Keywords

kalibrace, teplotní čidla, horká voda, laminární proud, klapka

Create date

9. 9. 2013

Location

LPTP/D3

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek