Product detail

Kalibrační tryska

POHANKA, M. KOTRBÁČEK, P. HNÍZDIL, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení produkuje velmi stabilní laminární proud potřebný pro kalibraci teplotních čidel, které se používají pro měření intenzity chlazení. Zařízení se umístí 100 mm nad nahřáté teplotní čidlo zabudované v měřicí desce nebo válci. Pod výstupní otvor v trysce se umístí deflektor, který brání vytékající vodě chladit nahřáté teplotní čidlo. Tryska se naplní studenou vodou. Až klesne vodní hladina na 450 mm, deflektor se otevře a stabilní laminární proud vody začne prudce ochlazovat teplotní čidlo. Na základě změřené odezvy teplotního čidla je pak možné provést kalibraci matematického modelu teplotního čidla zabudovaného v desce nebo válci.

Keywords

kalibrace, laminární, voda, paprsek

Create date

2. 9. 2013

Location

LPTP/D3

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek