Publication detail

TRENDY V TĚŽBĚ JÍLOVCŮ LOŽISKA BŘEZINKA A PERSPEKTIVY VÝPALU LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH.

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. KOVÁŘ, P. TVRDÍK, L.

Original Title

TRENDY V TĚŽBĚ JÍLOVCŮ LOŽISKA BŘEZINKA A PERSPEKTIVY VÝPALU LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH.

English Title

Trends in Mines claystone deposit Březinka, Firing in Blast Furnaces Perspectives .

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Kvalitativní parametry jílovce BVP jsou dlouhodobě sledovány. Od roku 2008, kdy bylo rozhodnuto o ukončení důlní těžby a započala příprava těžby povrchové, je každoročně zpracovávána studie ověřující stabilitu připravovaných produktů. Tato studie se zabývá veškerými relevantními testy, od chemického složení, přes mineralogii po fyzikálně mechanické parametry. Je vhodné na tomto místě zmínit např. velmi stabilní výsledky dilatačně kontrakční analýzy.

English abstract

Qualitative parameters claystone BVP are long time under the controlele. Since 2008, when it was decided to terminate the mining industry and mining commenced preparation of the surface is processed annually studies on the stability of the products. This study deals with all relevant tests, the chemical composition, mineralogy across the physical and mechanical parameters.

Keywords

Šamotové ostřivo, výpal šamotu, vlastnosti šamotového odtřiva

Key words in English

Refractory grog, burning fire clay, fireclay properties

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.

RIV year

2013

Released

1. 10. 2013

Publisher

Silikátová společnost

Location

Praha

ISBN

978-80-02-02478-1

Book

Suroviny 2013

Pages from

35

Pages to

42

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT102952,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Pavel {Kovář} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="TRENDY V TĚŽBĚ JÍLOVCŮ LOŽISKA BŘEZINKA A PERSPEKTIVY VÝPALU LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH.",
  booktitle="Suroviny 2013",
  year="2013",
  pages="35--42",
  publisher="Silikátová společnost",
  address="Praha",
  isbn="978-80-02-02478-1"
}