Publication detail

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z.

Original Title

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

Czech Title

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

Language

cs

Original Abstract

Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.

Czech abstract

Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10225,
 author="Dita {Vořechovská} and Patrik {Bayer} and Pavel {Schmid} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami",
 annote="Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.",
 address="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 booktitle="X. konference Inženýrská mechanika",
 chapter="10225",
 institution="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 year="2002",
 month="january",
 pages="179",
 publisher="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 type="conference paper"
}