Publication detail

Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody

BIELA, R. KUČERA, T.

Original Title

Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody

English Title

The effectiveness of sorption materials for the removal of selected metals from water

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá experimentálním odstraňováním kovů z vody pomocí moderních sorpčních materiálů CFH, GEH a Bayoxide E33. Výzkum je zaměřen především na sledování odstranění arsenu a niklu z vody, které se mohou vyskytnout v podzemních zdrojích pitné vody. V souvislosti s těmito kovy jsou sledovány i koncentrace železa a manganu.

English abstract

The article deals with the experimental removal of metals from water using modern sorption materials CFH, GEH and Bayoxide E33. Research is focused mainly on monitoring the removal of arsenic and nickel from water, which may occur in underground sources of drinking water. In connection with these metals are also monitored concentrations of iron and manganese.

Keywords

arsen, nikl, mangan, železo, odstraňování kovů, sorpční materiály

Key words in English

arsenic, nickel, manganese, iron, removing metals, sorption materials

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.

Released

8. 10. 2013

Publisher

VodaTím s.r.o.

Location

Bratislava

ISBN

978-80-971272-1-3

Book

Pitná voda

Edition

1

Edition number

1

ISBN

NEUVEDENO

Pages from

249

Pages to

252

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT101924,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera}",
  title="Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody",
  booktitle="Pitná voda",
  year="2013",
  series="1",
  number="1",
  pages="249--252",
  publisher="VodaTím s.r.o.",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-971272-1-3"
}