Patent detail

Tribologický simulátor valivého ložiska

ŠPERKA, P. SVOBODA, P. VRBKA, M. KOŠŤÁL, D.

Patent type

Utility model

Abstract

Nově vyvinutý simulátor reálného ložiska dokáže simulovat podmínky zatížení axiálních ložisek. Speciální systém zatěžování způsobí rovnoměrné rozložení zatížení až 2kN na všechny valivé elementy. Zařízení je navrženo pro jednoduchou výměnu ložiskové klece za jinou. Tím lze docílit např. měření vlivu počtu valivých elementů či jiného typu ložiskové klece. Pro budoucí aplikace je konstrukce připravena pro montáž temperace a snímače teploty.

Keywords

simulátor, reálné ložisko, vícenásobný kontakt, ehd mazání, elastohydrodynamický, axiální ložisko

Patent number

25805

Date of application

20. 6. 2013

Date of registration

27. 8. 2013

Date of expiry

27. 8. 2018

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www