Publication detail

STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

BENEŠOVÁ, A. DUFKA, A. VANĚREK, J.

Original Title

STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

English Title

THE DETERMINATION OF INFRARED SPECTRAL DETECTION SESITIVITY TO POLYMER DISPERSED IN CEMENT COMPOSITES

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Infračervená absorpční spektroskopie je analytická metoda, která nachází široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu od toho nejemnějšího, jako je farmaceutický průmysl, k těm nejtěžším, tedy stavebnictví a strojírenství. Tato metoda je upřednostňována zejména pro svou rychlost při minimálním požadavku na úpravu zkušebních vzorků a používá se zejména v případě, že je nutné porovnat složení nebo odhalit změnu chemické struktury zkoušeného materiálu. Hlavním parametrem, který ovlivňuje možnosti použití této analytické metody, je schopnost měřícího zařízení rozpoznat všechny složky zkoušeného materiálu, tedy stanovit hranici jeho citlivosti k množství složky obsažené v tomto materiálu. Tento článek se zabývá stanovením citlivosti měření u spektrometru PerkinElmer Frontier IR Single-Range, který je užíván jako pomocné analytické zařízení při stanovení báze a trvanlivosti stavebních materiálů.

English abstract

The infrared absorption spectroscopy is an analytical method, which is widely used in many fields of interests from the finest ones such as pharmaceutical industry or medicine, to the heaviest engineering industries. This method provides the possibility of really fast composition analysis of simply prepared samples, especially in cases, when the comparison or change of the chemical structure is needed to specify. The first important knowledge by revealing any change in chemical structure of a matter is the main parameter of used equipment – its ability to discern all the components of the matter. This paper deals with the evaluation of polymer dispersed in cement composite detection sensitivity of the PerkinElmer Frontier IR Single-Range spectrometer that is used as partial analytical equipment for the building materials mainly for their basis and durability determination.

Keywords

infračervená absorpční spektroskopie, polymerní disperze, cementový kompozit, citlivost detekce

Key words in English

infrared absorption spectroscopy, polymer dispersion, detection sensibility

Authors

BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; VANĚREK, J.

RIV year

2013

Released

5. 6. 2013

Publisher

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Location

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Book

Construction materials, Zborník vedeckých prác

Edition

1

Pages from

115

Pages to

119

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT100611,
  author="Anna {Benešová} and Amos {Dufka} and Jan {Vaněrek}",
  title="STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH",
  booktitle="Construction materials, Zborník vedeckých prác",
  year="2013",
  series="1",
  pages="115--119",
  publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
  address="Nitra",
  isbn="978-80-552-1031-5"
}