Publication detail

Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody

BIELA, R. KUČERA, T. PĚKNÝ, M.

Original Title

Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody

English Title

The effectiveness of sorption materials to remove nickel and other metals from water

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Nikl není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny. Toxicita pro některé vodní organismy je poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace ve vodárenských tocích přísněji limitována než v pitné vodě.

English abstract

The article describes the sources and forms of nickel in water and mainly experimental removal of nickel from water using sorption materials CFH 0818, CFH 12, GEH and Bayoxide E33. Overall, the best results in removing nickel from water reached Bayoxide E33.

Keywords

sorpční materiál, odstranění, nikl

Key words in English

sorption material, remove, nickel

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M.

RIV year

2013

Released

24. 6. 2013

Publisher

TZB- info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

15.

Number

26

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@article{BUT100372,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Mojmír {Pěkný}",
  title="Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody",
  journal="TZB-info",
  year="2013",
  volume="15.",
  number="26",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399"
}