Product detail

Transtibiální protéza

KOUTNÝ, D. KOPECKÝ, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Transtibiální modulární protéza zhotovená s využitím aditivní technologie výroby. Pahýlové lůžko je navrženo individuálně podle prostorové geometrie pacientova pahýlu. Protetické chodidlo umožňuje nastavení tuhosti pomocí výměnných pružných elementů.

Keywords

protetické lůžko, transtibiální protéza, rapid prototyping

Create date

12. 6. 2013

Location

místnost A4/514 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www