Project detail

Radio receivers and transmitters - subject innovation

Duration: 01.02.2001 — 31.12.2001

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2001-04-01 - 2001-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na inovaci teoretické i praktické části výuky předmětu. Cílem inovace teoretické části je doplnění obsahu přednášek o nové aktuální oblasti. Jedná se především o číslicové metody zpracování signálů v přijímačích a vysílačích pro analogově modulované signály, modulace pro přenos číslicového signálu a jejich aplikace v současných radiokomunikačních systémech metody mnohonásobného přístupu FDMA, TDMA a CDMA a přenos digitálního rozhlasu DAB-T. Hlavním cílem inovace laboratorní výuky je vytvoření nových úloh zaměřených na měření základních parametrů radiových vysílačů a přijímačů. Druhým cílem je modernizace stávajících úloh, zaměřených především na měření parametrů základních stavebních bloků radiokomunikačních systémů.

Description in English
The grant project is focussed on both the lectures and laboratory exercises innovation. The aim of the theoretical part of course innovation is to add new thematic areas to the content of lectures. The new thematic areas are oriented at the multiple accesses FDMA, TDMA and CDMA, at the digital modulation and their applications in present-day radio communication systems, at the digital signal processing methods used in the radio receivers and transmitters processing analogue modulated signals and at the digital audio broadcasting. The firs aim of the practical part of course innovation is to create new laboratory exercises aimed at the radio receivers and transmitters fundamental parameters measurement. The second aim is to modernize existing exercises focussed at the receiver and transmitter basic blocks performance measurement.

Keywords
rádiový řijímač, rádiový vysílač, digitální modulace

Key words in English
radio receiver, radio transmitter, digital processing, digital modulation

Mark

0164

Default language

Czech

People responsible

Hanousek Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2001-01-01 - 2001-12-31)

Results

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače - inovace předmětu. Brno, FEI VUT: 2001. s. 1 ( s.)
Detail