Project detail

Diagnostika železniční dráhy s využitím inteligentních algoritmů

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt se bude zabývat analýzou kolejové jízdní dráhy a pražcového podloží s využitím metody evolučních algoritmů, případně jiné metody umělé inteligence. V rámci projektu bude v průběhu několika měřicích kampaní sbírána data přímo v terénu a ta budou následně analyzována dríve zmíněnými metodami. K analýze bude nezvytné vtvořit vhodné modely kolejové jízdní dráhy a pražcového podloží. K tomuto účelu budou využity předešlé zkušenosti řešitele v této oblasti.

Mark

FAST-J-23-8184

Default language

Czech

People responsible

Matejov Andrej, Ing. - fellow researcher
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kulich Pavel, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Railway Structures and Constructions
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

PLÁŠEK, O.; CHUDĚJOVÁ, L.; SCHNEIDER, M.; SZABÓ, P. Ojíždění kolejnic v obloucích malých poloměrů. XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzitě v Žilině, 2023. s. 133-140. ISBN: 978-80-89276-62-2.
Detail