Project detail

Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Výzkumné práce se zaměří na různorodé problémy vodního hospodářství krajiny a bude tak řešeno několik dílčích úkolů: bude vyvíjen a aplikován srážko-odtokový bilanční model a model pro řízení zásobní funkce nádrže, bude určováno zanášení malých vodních nádrží a jejich objemů cenově dostupnými metodami, budou vyhodnoceny odtokové a erozní poměry a opatření ke zlepšení stavu území a vodních toků a dále pak bude vyvíjena inovace technologie přírodních čistíren odpadních vod.

Mark

FAST-S-23-8222

Default language

Czech

People responsible

Bednář Martin, Ing. - fellow researcher
Buršík Lukáš, Ing. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Plevková Miroslava, Ing. - fellow researcher
Tůmová Tereza, Ing. - fellow researcher
Zedník Ondřej, Ing. - fellow researcher
Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. TZB-info, 2023, roč. 25, č. 37, ISSN: 1801-4399.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Wastewater treatment efficiency in vertical flow constructed wetlands using recycled aggregates. In Proceedings of 23nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: STEF92 Technology, 2023. p. 1-8. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOZEL, T. APPLICATION OF GAME THEORY IN FLOOD CONTROL USING FLOODPLAIN. In Proceedings of 23nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: STEF92 Technology, 2023. p. 1-8. ISSN: 1314-2704.
Detail

BEDNÁŘ, M. Climate Change Assessment: Temperature Trends in the Vír I Reservoirs' Catchment. In JUNIORSTAV 2024, Proceedings 26th International Scientific Conference of Civil Engineering. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2024. ISBN: 978-80-86433-83-7.
Detail

PLEVKOVÁ, M.; DUMBROVSKÝ, M.; KULIHOVÁ, M. MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF THE DYJE BASIN AND COMPARISON WITH ANALYZES IN THE PARDUBICE REGION. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
Detail

BURŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; KULIHOVÁ, M. VOLUMETRIC QUANTIFICATION OF SOIL EROSION AND ANALYSIS OF CHOSEN LOCALITY IN TERMS OF RUNOFF AND EROSION CONDITIONS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
Detail