Project detail

Chytré informační technologie pro odolnou společnost

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2026

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Města koncentrují více než polovinu světové populace a očekává se, že jejich růst bude pokračovat. Pandemie COVID odhalila jejich zranitelnosti zejména pro oblasti s vyšší hustotou zalidnění. Města se musí stát odolnějšími, digitálními a udržitelnějšími. Projekt je zaměřen na návrh pokročilých metod a tvorbu nástrojů pro podporu nasazení chytrých řešení pro udržitelný rozvoj společnosti zejména se zaměřením na rozvoj chytrých měst, komunikaci a zpracování dat.

Mark

FIT-S-23-8209

Default language

Czech

People responsible

Anderson Enock - fellow researcher
Baláž Miroslav, Ing. - fellow researcher
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Berezný Matej, Bc. - fellow researcher
Borko Simeon, Ing. - fellow researcher
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dolejška Daniel, Ing. - fellow researcher
Eliáš Radoslav, Ing. - fellow researcher
Formánková Klára, Ing. - fellow researcher
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havel Martin, Ing. - fellow researcher
Horák Adam, Ing. - fellow researcher
Hranický Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jeřábek Kamil, Ing. - fellow researcher
Ježík Andrej, Bc. - fellow researcher
John Petr, Ing. - fellow researcher
Katrňák Josef, Ing. - fellow researcher
Klembara Radovan, Ing. - fellow researcher
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Koutenský Michal, Ing. - fellow researcher
Kožár Tomáš, Ing. - fellow researcher
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lazúr Juraj, Ing. - fellow researcher
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Musil Miloš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mutua Nelson Makau, M.Sc. - fellow researcher
Nejedlý Dominik, Bc. - fellow researcher
Polčák Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Poliakov Daniel, Ing. - fellow researcher
Polišenský Jan, Bc. - fellow researcher
Rader Roman - fellow researcher
Rosinská Monika, Bc. - fellow researcher
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šulc Ondřej, Ing. - fellow researcher
Tomko Martin, Ing. - fellow researcher
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zaklová Kristýna, Ing. - fellow researcher
Zavřel Jan, Ing. - fellow researcher
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
Faculty of Information Technology
- (2023-01-01 - 2025-12-31)

Results

POLČÁK, L.; SALOŇ, M.; MAONE, G.; HRANICKÝ, R.; MCMAHON, M. JShelter: Give Me My Browser Back. In Proceedings of the 20th International Conference on Security and Cryptography. Řím: SciTePress - Science and Technology Publications, 2023. p. 287-294. ISBN: 978-989-758-666-8.
Detail

ZAKLOVÁ, K.; HYNEK, J.; HRUŠKA, T. Towards Transparent Governance: Unifying City Councils Decision-Making Data Processing and Visualization. Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2024. p. 402-411. ISBN: 978-3-031-60220-7. ISSN: 2367-3370.
Detail

MEDUNA, A.; KŘIVKA, Z. Jumping Computation: Updating Automata and Grammars for Discontinuous Information Processing. Boca Raton: CRC Press LLC, 2024. 293 p. ISBN: 978-0-367-62093-6.
Detail

KOŽÁR, T.; MEDUNA, A. Automata: Theory, Trends, And Applications. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2023. 436 p. ISBN: 978-981-1278-12-9.
Detail

HRANICKÝ, R.; HORÁK, A.; POLIŠENSKÝ, J.; JEŘÁBEK, K.; RYŠAVÝ, O. Unmasking the Phishermen: Phishing Domain Detection with Machine Learning and Multi-Source Intelligence. Proceedings of IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2024. Soul: 2024. p. 1-5.
Detail

MUSIL, M.; JEŽÍK, A.; HORÁČKOVÁ, J.; BORKO, S.; KABOUREK, P.; DAMBORSKÝ, J.; BEDNÁŘ, D. FireProt 2.0: Web-based Platform for the Fully-Automated Design of Thermostable Proteins. BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS, 2023, vol. 25, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1467-5463.
Detail

POLJOVKA, A.; MUSIL, M.; BEDNÁŘ, D.; CHOVANOVÁ, K.; BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, V.; BELLOVÁ, J.; KOHÚTOVÁ, L.; BARÁTH, P.; ZÁMOCKÝ, M. Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase-Peroxidases for Their Antioxidative Properties. Antioxidants, 2023, vol. 12, no. 7, p. 1-19. ISSN: 2076-3921.
Detail

KOŽÁR, T.; MEDUNA, A.; KŘIVKA, Z. Final sentential forms. In Proceedings 13th International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, EPTCS. Famagusta: School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, 2023. p. 38-47. ISSN: 2075-2180.
Detail

JOHN, P.; HYNEK, J.; HRUŠKA, T.; VALNÝ, M. Application of Time Series Database for IoT Smart City Platform. In IEEE Xplore. 2023 Smart City Symposium Prague (SCSP). Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023. p. 1-6. ISBN: 979-8-3503-2162-3.
Detail

BURGET, R.; SALEM, H. Creating Searchable Web Page Snapshots using Semantic Technologies. Web Engineering - 23rd International Conference, ICWE 2023. Lecture Notes in Computer Science. Alicante: Springer Nature Switzerland AG, 2023. p. 355-358. ISBN: 978-3-031-34443-5.
Detail

BURGET, R. Scraping Data from Web Pages using SPARQL Queries. Web Engineering - 23rd International Conference, ICWE 2023. Lecture Notes in Computer Science. Alicante: Springer Nature Switzerland AG, 2023. p. 293-300. ISBN: 978-3-031-34443-5.
Detail

RADER, R.; JEŘÁBEK, K.; RYŠAVÝ, O. Detecting DoH-Based Data Exfiltration: FluBot Malware Case Study. IEEE 48th Conference on Local Computer Networks (LCN). Daytona Beach: IEEE Computer Society, 2023. p. 50-54. ISBN: 979-8-3503-0074-1.
Detail

REGÉCIOVÁ, D.; KOLÁŘ, D. GenRex: Leveraging Regular Expressions for Dynamic Malware Detection. IEEE Xplore. Exeter: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023. p. 857-864. ISBN: 979-8-3503-8199-3.
Detail

LAZÚR, J.; HYNEK, J.; HRUŠKA, T. A Unified Approach to Real-Time Public Transport Data Processing. Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2024. p. 86-95. ISBN: 978-3-031-60226-9. ISSN: 2367-3370.
Detail

DOLEJŠKA, D.; KOUTENSKÝ, M.; VESELÝ, V.; PLUSKAL, J. Busting up Monopoly: Methods for Modern Darknet Marketplace Forensics. Forensic Science International: Digital Investigation, 2023, vol. 46, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2666-2817.
Detail

IMERI, A.; RYŠAVÝ, O. Deep learning for predictive alerting and cyber-attack mitigation. In IEEE 13th Annual Computing and Communication Workshop and Conference, CCWC 2023. Las Vegas: IEEE Computer Society, 2023. p. 476-481. ISBN: 978-3-319-93490-7.
Detail

POLČÁK, L.; JEŘÁBEK, K. Data Protection and Security Issues with Network Error Logging. In Proceedings of the 20th International Conference on Security and Cryptography. Řím: SciTePress - Science and Technology Publications, 2023. p. 683-690. ISBN: 978-989-758-666-8.
Detail

POLČÁK, L.; SLEZÁKOVÁ, A. Data Exfiltration by Hotjar Revisited. In Proceedings of the 19th International Conference on Web Information Systems and Technologies. Řím: SciTePress - Science and Technology Publications, 2023. p. 347-354. ISBN: 978-989-758-672-9.
Detail

MUSIL, M.; JEŽÍK, A.; HORÁČKOVÁ, J.; BORKO, S.; KABOUREK, P.; DAMBORSKÝ, J.; BEDNÁŘ, D.: FireProt; FireProt 2.0. Nástroj je dostupný na internetové adrese: http://loschmidt.chemi.muni.cz/fireprot. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/792/. (software)
Detail

MAŠTERA, F.; BURGET, R.: FitLayoutCormier; Improved Vision-Based Web Page Segmentation Algorithm Implementation for FitLayout. https://github.com/FitLayout/FitLayout/tree/main/fitlayout-segm-cormier. URL: https://github.com/FitLayout/FitLayout/tree/main/fitlayout-segm-cormier. (software)
Detail

BUČKO, F.; HRANICKÝ, R.: DGA Hunter; DGA Hunter. Aplikace je ke stažení v přiložených souborech.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/800/. (software)
Detail

HRANICKÝ, R.; HORÁK, A.; POLIŠENSKÝ, J.; POUČ, P.; ONDRYÁŠ, O.: PhishingBenign-Dataset; Phishing and Benign Domain Dataset (DNS, IP, WHOIS/RDAP, TLS, GeoIP). https://zenodo.org/record/8364668. URL: https://zenodo.org/record/8364668. (software)
Detail

LAZÚR, J.; HYNEK, J.: line.shaper; LineShaper. Github. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/825/. (software)
Detail

ELIÁŠ, R.; HYNEK, J.: cyklo.data.brno; Model of Cycling Traffic Intensity in Brno. Github: https://github.com/Radluy/Cycling-traffic-intensity-Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/785/. (software)
Detail

LAZÚR, J.; HYNEK, J.: mhd.data.brno; Nástroj pro analýzu zpoždění veřejné dopravy v Brně. Přiložený soubor. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/786/. (software)
Detail

HORÁK, A.; POLIŠENSKÝ, J.; HRANICKÝ, R.: Domain Collector; Domain Collector. Aplikace je ke stažení v přiložených souborech.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/784/. (software)
Detail