Project detail

NCK MESTEC2 - DP 11 - Mechatronické komponenty a technologie

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder (2023-01-18 - 2031-12-31)

On the project

Mechatronický návrh tradičně využívá synergie návrhu komponent z různých domén. Pro pokročilé struktury s netriviální vnitřní strukturou (například kompozitové z uhlíkových vláken) a komplikovaným, dynamickým pohybem však doposud není zvládnuta metodika společného návrhu této mechanické struktury, integrace pohonů do struktury a jejich řízení. Toto bude zkoumáno v rámci dílčího projektu. Pilotní aplikací bude Mechatronické kompozitové rameno pro robotický manipulátor. Manipulace rozměrných dílů totiž vyžaduje rozměrný upevňovací rám, který je v tradiční pasivní buď velmi tuhý a hmotný nebo lehký a poddajný, a to i při použití pokročilých materiálů. Aktivní tlumení vibrací nosníku umožní rychlejší a přesnější polohování robotického manipulátoru. Řízení bude také reagovat na buzení – rušení přicházející z robota. Zároveň bude vznikat i metodika navrhování nosníku pro konkrétní aplikaci, zahrnující rozvahu poměru tuhosti/tlumeni/hmotnosti pohybujícího se nosníku a aktivních zásahů řízením, které tlumí vibrace nosníku, například řízením metodou SHAVO. Budou mapovány hranice možností aktivního tlumení nosníku pro aplikaci robotického manipulace.

Keywords
kompozitové struktury; řídící algoritmy

Mark

TN02000010/11

Default language

Czech

People responsible

Huták Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Power Electrical and Electronic Engineering
- (2022-12-16 - not assigned)
NCK Mestec - CVVOZE
- (2023-01-01 - 2025-12-31)