Project detail

Kreativní software/digitální neuronová síť Virtuální futuroložka A°D°A

Duration: 01.09.2023 — 30.11.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž programu SIGMA

- whole funder (2023-09-26 - 2026-11-30)

On the project

Architektura, urbanismus a tvorba krajiny jsou obory, které mají významný celospolečenský dopad. Urbanizované i krajinné prostředí ovlivňuje nejen lokální kvalitu života obyvatel, ale environmentální dopad měst spojený například se spotřebou zdrojů či s odpadem produkovaným městským obyvatelstvem má v mnoha ohledech globální dosah. Výchova budoucích architektů, urbanistů, krajinářů a umělců orientovaných v dynamice urbánních a krajinných systémů vyžaduje velkou informační a datovou gramotnost. Kreativní software Virtuální futuroložka A°D°A je nástroj, který umožní nejen snadnější přístup a orientaci v relevantních datech, ale pomůže i s tříděním a hierarchizací informací v rámci komplexního systému, jakým jsou současná města a ne/urbanizovaná krajina.

Keywords
umělá inteligence; futurologie; architektura; urbanismus; umění

Mark

TQ01000298

Default language

Czech

People responsible

Mitášová Monika, prof. Ing. arch., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2022-12-12 - not assigned)