Project detail

Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonu (AAC)

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2023-02-22 - not assigned)

On the project

Autoklávovaný pórobeton je jedním z klíčových stavebních materiálů. Jedná se o směs křemičitého písku, vápna, cementu a nakypřovacího činidla, která je při hydrotermálních podmínkách ošetřována v autoklávu. Projekt se zaměřuje na studium vlivu náhrady části plnivové, případně části pojivové složky druhotnými surovinami (např. popílek, struska, škvára) a inkorporací rozptýlené výztuže na bázi vláken (především využití odpadů z výroby výztužných tkanin a sítí). V návaznosti na modifikaci vstupních surovin bude sledován vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře.

Keywords
Pórobeton; alternativní suroviny; fyzikálně-mechanické vlastnosti; mikrostruktura; tobermorit

Mark

23-04824S

Default language

Czech

People responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2022-03-29 - not assigned)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2022-03-29 - not assigned)

Results

ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. p. 349-358. ISBN: 9783031446023.
Detail

ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, vol. 6, no. 2, p. 403-409. ISSN: 2509-7075.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, vol. 6, no. 2, p. 430-436. ISSN: 2509-7075.
Detail